Eben-HaŽzerschool

 Onderwijs 
 
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat, dat ieder kind zijn of haar eigen plekje heeft in de groep en dat het betrokken is in de les.  We willen een optimaal leerklimaat in de school. Voorwaarde hiervoor is dat het leer-/ leefklimaat positief is. Welbevinden en betrokkenheid van de leerling moet goed zijn. Om hier zicht op te krijgen gebruiken we gebruik van het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN!

Om de zelfstandigheid van de leerling te bevorderen is een leerlijn gemaakt van groep 1 tot en met groep 8, die gedefinieerd kan worden als "van planbord naar weektaak". In de onderbouw werken we volgens de lijnen van ontwikkelingsgericht onderwijs. In de bovenbouw werken we met een takenkaart.

Voor de verschillende leergebieden worden er regelmatig toetsen afgenomen. Aan de hand van de toetsuitslagen en het algehele werken in de groep wordt zonodig extra hulp of extra uitdaging gegeven. Lees hier meer over het hoogbegaafdheid-beleid van Mantum.

Wij willen een school zijn waar niet "gepest" wordt. Alle ouders of verzorgers, alle leerkrachten en ook het bestuur heeft er voor getekend zich hiervoor in te zetten. Aan het begin van een cursusjaar staat het thema pesten in de groepen centraal.

Verdere informatie kunt u vinden in onze schoolgids.
Link huiswerkbeleid