Eben-HaŽzerschool

 Schooltijden 
 

   Groepen 1-8     Uitzonderingen    
Maandag  08.30- 12.00            13.00- 15.15      
Dinsdag  08.30- 12.00            13.00- 15.15      
Woensdag  08.30- 12.00  groep 1 is vrij
Donderdag  08.30- 12.00            13.00- 15.15  
Vrijdag   08.30- 12.00            13.00- 15.15        Groepen 1, 2 en 3
zijn 's middags vrij


Ten aanzien van de start van de dag gelden de volgende afspraken:

Vijf minuten voor schooltijd gaat de eerste bel. De leerlingen uit groep 3 t/m 8 lopen zelf naar binnen. De pleinwacht houdt toezicht op netheid en orde bij de deur. De leerkrachten ontvangen de leerlingen bij het lokaal. Bij de tweede bel (8.30u of 13.00u) worden de leerlingen in de klas verwacht. De leerkracht begint dan met de lessen. Wilt u er op toezien dat alle kinderen op tijd op school zijn?

De groepen 3 t/m 8 kennen (i.v.m. de grootte van het plein) een gesplitste ochtendpauze. Groep 3/4 en 4/5 is buiten van 10.15-10.30u, groep 5/6 en 7/8 van 10.30-10.45u.


Tussen de middag kunnen de kinderen die op school overblijven, in de klas hun meegebrachte boterhammen opeten. Voor overblijvende kinderen-Gravenzande hebben wij een overblijfregeling. 
De kinderen die thuis eten mogen vanaf 12.45uur weer op het plein. Wij verzoeken de ouders hier rekening mee en toezicht op te houden.