Eben-Haëzerschool
 Verklaring beeldmateriaal 

Ten dienste van het onderwijs en van/voor verschillende activiteiten worden in de loop van het jaar video-opnamen gemaakt. De opnamen van/ voor de verschillende activiteiten kunnen vertoond worden, bijv. tijdens een ouderavond. Verder worden tijdens de verschillende activiteiten ook foto’s gemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld gepubliceerd worden in een schoolgids of op de website.  

Het kan zijn dat u bezwaar hebt tegen video-opnamen waarop uw kind in beeld komt of tegen foto’s die gepubliceerd worden waarop uw kind staat. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stellen we ouders in de gelegenheid aan te geven bezwaar te hebben tegen gebruik van beeldmateriaal waarop hun kind staat. Indien dat voor u geldt kunt u hieronder een verklaring downloaden.

Klik hier voor de verklaring beeldmateriaal. *