Eben-Haëzerschool
 De Identiteitsraad 

Samenstelling:
Dhr. C.M. v/d Leest (voorzitter)
Mevr. A. Maan (secretaris)
Dhr. A.W. Camphens (penningmeester)
Mevr. B.J. v/d Meer
Dhr. J. Ouwendijk

De bestuursleden zijn vrijwilligers, en zijn onbezoldigd. Zij ontvangen geen enkele beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de vereniging.

 
Documenten:
Klik hier voor de brief aan de ouders voor lidmaatschap
Klik hier voor het jaarverslag 
Klik hier voor het schoolreglementDe Eben-Haëzerschool is onderdeel van Mantum Onderwijs, een overkoepelende organisatie die vier christelijke/reformatorische basisscholen beheert in Vlaardingen, Den Haag, Benthuizen en 's-Gravenzande.
Mantum Onderwijs heeft een bestuur dat met de directie de lopende zaken van de vier scholen behartigt; denk aan de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs, maar daarnaast ook alles wat met personeel, gebouwen en leermiddelen te maken heeft.
Elke school heeft echter een eigen adviesraad. De adviesraad in ‘s-Gravenzande bestaat uit vijf leden vanuit verschillende reformatorische kerken en houdt zich bezig met diverse taken. De adviesraad vormt eveneens het bestuur van de lokale schoolvereniging en behartigt zo de belangen van de vereniging met als doel het in stand houden van reformatorisch basisonderwijs. Daarnaast heeft ze o.a. de taken:
  • Advisering, gevraagd of ongevraagd, van de locatiedirectie over allerlei schoolzaken waarbij het de identiteit betreft.
  • het voordragen van bestuursleden voor het bestuur van Mantum Onderwijs, maar ook het mede vaststellen van  of advisering inzake (financieel) beleid of behaald resultaat.
  • deelname aan een commissie voor werving en selectie van nieuw personeel.
  • onderhouden van contact en betrokkenheid tonen bij het personeel en met de  ouders.
 
Communicatie betreffende identiteitszaken verloopt altijd via de  directie, waarna de adviesraad
verder geïnformeerd zal worden.
 
 
Deuteronomium 6
“Zo zult gij den Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.