Eben-HaŽzerschool
 ANBI 
De schoolvereniging is met ingang van 1 januari 2013 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status kunnen giften aan de vereniging en de ledencontributie in aanmerking komen voor aftrek bij de inkomstenbelasting. Omdat de school voor de ouderbijdrage tegenprestaties verricht, komt deze niet in aanmerking voor aftrek. Uw gift of contributie kunt u overmaken op: NL08 RABO 0323 2064 33

Naam
Vereniging tot bevordering van het verstrekken van onderwijs op reformatorische grondslag te ís-Gravenzande

Kamer van koophandel
Registratienummer: 0025 50 416
 
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.
De verdere gegevens staan in het jaarverslag van de adviesraad.