Aanmelden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen! Misschien heeft u de keuze reeds gemaakt? In beide gevallen kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
Wij voeren sinds de oprichting van de school een toelatingsbeleid. Ouders dienen de grondslag van de school te onderschrijven. Voor het aanmelden van de kinderen, vindt u hieronder een beknopte brief met uitleg bij de inschrijfformulieren (1) en verder drie formulieren om in te vullen (2, 3 en 5). Het inschrijfformulier is digitaal in te vullen. Bestand 4 geeft een toelichting op onze overblijfregeling. De ingevulde formulieren kunt u per post of gescand per e-mail aan de directie van school retourneren.
 
  1. Brief bij het inschrijfformulier
  2. Inschrijfformulier  
  3. Lidmaatschap vereniging
  4. Overblijfregeling
  5. Keuzeformulier overblijfregeling