Ouderportaal

Ouderportaal Basisonline

Voor alle communicatie van school naar ouders en andersom, maakt onze school gebruik van Basisonline. Alle ouders kunnen inloggen in het ouderportaal van Basisonline. Hier vinden zij belangrijke documenten, correspondentie en berichtgeving van leerkrachten over hun kinderen, de groep en wat daar speelt. Via dit medium worden ook gesprekken met ouders gepland. Basisonline is te gebruiken op de computer of tablet en via een app op de smartphone. Ga hier naar het ouderportaal van Basisonline.

 

Ouderportaal Parnassys

Voor alle rapportage met betrekking tot de ontwikkeling van de leerlingen, maakt onze school gebruik van ParnasSys. Alle ouders kunnen inloggen in het ouderportaal van ParnasSys. Hier vinden zij de cijfers en scores van methodetoetsen en landelijke Leerling in Beeldtoetsen, alsook de verslagen van eventuele gesprekken m.b.t. leerlingzorg. Ga hier naar het ouderportaal van ParnasSys.