Overblijven

Op onze school kunnen ouders kiezen of hun kind(eren) op school eten of niet. Tussen de middag is er een uur pauze (12.00-13.00 uur) waarin kinderen naar huis kunnen om te eten. Kinderen die niet thuis gaan eten, blijven op school. In de praktijk is dit het grootste deel van de leerlingen. De kinderen eten in de klas met hun eigen leerkracht. Daarna gaan zij naar buiten.

Tijdens het buiten spelen zijn er ouders die pleinwacht lopen. Voor ouders die meedraaien in het pleinwachtrooster, is het overblijven van hun kinderen gratis. Doen ouders dit niet, dan betalen zij voor de overblijfbeurten van hun kind. Voor structureel overblijven ontvangen zij een factuur. Voor incidenteel overblijven kunnen overblijfbonnen gekocht worden bij de oudercommissie. Het geld dat de school ontvangt voor het overblijven, wordt besteed aan (buiten)spelmateriaal voor de kinderen.