Organisatie

Onze school maakt deel uit van Mantum onderwijs. Dit is een vereniging voor basisonderwijs, die bestaat uit 4 scholen (Den Haag, Benthuizen, Vlaardingen en 's Gravenzande). Deze scholen hebben een gezamenlijke directeur-bestuurder (uitvoerend bestuur) en toezichthouders (toezichthoudend bestuur). Iedere school heeft een lokale vereniging, die op haar beurt weer lid is van Mantum onderwijs. Zie voor meer informatie: www.mantum.nl. De samenwerking binnen Mantum onderwijs biedt ons meer mogelijkheden op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Zo kunnen we als scholen en directies van en met elkaar leren.

Verder valt onze school onder het landelijke reformatorisch samenwerkingsverband Berséba, de vereniging voor Reformatorisch Passend Onderwijs voor basis- en speciaal onderwijs.