Identiteitsraad

De lokale vereniging staat onder leiding van de Identiteitsraad (IR).

Samenstelling:
Mw. N. (Nadiah) van Geest
Dhr. H.A. (Richard) de Jong (voorzitter)
Dhr. A.H. (Antonie) de Rijke (secretaris)
Dhr. G. (Geurt) Solleveld (penningmeester)
Mw. W.A. (Annemieke) Veldhuizen

De bestuursleden zijn vrijwilligers, en zijn onbezoldigd. Zij ontvangen geen enkele beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de vereniging.

Documenten:
Klik hier voor de brief aan de ouders voor lidmaatschap
Klik hier voor het jaarverslag 
Klik hier voor het schoolreglement

De Eben-Haëzerschool is onderdeel van Mantum Onderwijs, een overkoepelende organisatie die vier christelijke/reformatorische basisscholen beheert in Vlaardingen, Den Haag, Benthuizen en 's-Gravenzande.
Mantum Onderwijs heeft een bestuur dat met de directie de lopende zaken van de vier scholen behartigt; denk aan de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs, maar daarnaast ook alles wat met personeel, gebouwen en leermiddelen te maken heeft.
Elke school heeft echter een eigen identiteitsraad. De identiteitsraad in 's-Gravenzande bestaat uit vijf leden vanuit verschillende reformatorische kerken en houdt zich bezig met diverse taken. De identiteitsraad vormt eveneens het bestuur van de lokale schoolvereniging en behartigt zo de belangen van de vereniging met als doel het in stand houden van reformatorisch basisonderwijs. Daarnaast heeft ze o.a. de taken:
  • Advisering, gevraagd of ongevraagd, van de locatiedirectie over allerlei schoolzaken waarbij het de identiteit betreft.
  • het voordragen van bestuursleden voor het bestuur van Mantum Onderwijs, maar ook het mede vaststellen van  of advisering inzake (financieel) beleid of behaald resultaat.
  • deelname aan een commissie voor werving en selectie van nieuw personeel.
  • onderhouden van contact en betrokkenheid tonen bij het personeel en met de ouders.
Communicatie betreffende identiteitszaken verloopt altijd via de  directie, waarna de identiteitsraad verder geïnformeerd zal worden.
 

ANBI

Onze schoolvereniging is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status kunnen giften aan de vereniging en de ledencontributie in aanmerking komen voor aftrek bij de inkomstenbelasting.
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.
De verdere gegevens staan in het jaarverslag.
 
Naam
Vereniging tot bevordering van het verstrekken van onderwijs op reformatorische grondslag te 's-Gravenzande.

Registratienummers
Kamer van Koophandel: 40397194
RSIN: 002550416