Groepen

Groep 0/1:      25 leerlingen - juf Noordam en juf Vedder
Groep 2:         24 leerlingen - juf De Jong en juf Vink
Groep 3/4:      28 leerlingen - juf Bos en juf Den Hollander
Groep 4/5:      28 leerlingen - meester Bal en juf Vrij
Groep 6/7:      27 leerlingen - juf Blok en meester Droogendijk
Groep 7/8:      27 leerlingen - juf Aarnoutse en juf Udofia